Gestor de residus:
E-980.07
Telèfon:
972 860 536

 

Àrids i Reciclatges Vall d’Arbúcies - Airva - és una empresa de recent creació, el 2007. és una planta autoritzada per la recepció, triatge i trituració de runes per la producció d'àrids reciclats. El codi de gestor de residus és el E-980.07

Actualment es poden rebre cinc tipus de residus de construcció i demolició: Runa reciclable, runa neta, runa bruta, runa contaminada i runa altament contaminada.

D'aquest reciclatge produïm àrids de bona qualitat els quals s’analitzen periòdicament.

També oferim la possibilitat de reciclatge en obra, ja que disposem d’equips mòbils.